GIPSY KINGS P.H.U.Biuro Handlowe, magazyn: Gliwice 44-100, ul. Witkiewicza 16
tel. (0-32) 238 26 38, fax (0-32) 231 45 08

info@gipsykings.pl
jacek@gipsykings.pl


Wszystkie osoby zainteresowane naszymi produktami zapraszamy do wzorcowni
drzwi i okuć mieszczącej się przy naszym Biurze Handlowym w Gliwicach przy
ulicy Witkiewicza 16.

Dofinansowanie ze środków Unijnych

I. Zrealizowane dofinansowania

II. Przyznane dofinansowanie w realizacji

III. Staramy się o następujące dofinansowania - zainteresowane firmy prosimy o składanie odpowiednich ofert

 

Zrealizowane dofinansowania

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

   Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość.

nazwa projektu: Podniesienie konkurencyjności P.H.U. Gipsy Kings poprzez uruchomienie linii do zdobienia i pakowania drzwi całoszklanych.
nr. WND-RPSL-01.02.04-00-409/09-01
nazwa beneficjenta: P.H.U. Gipsy Kings Janusz Borowiec; 44-100 Gliwice; ul. Witkiewicza 16
rozpoczęcie realizacji projektu: 01.04.2010
zakończenie realizacji projektu: 30.09.2013
wartość projektu: 741 818,66 PLN
wartość dofinansowania: 334 020,00 PLN
informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

     Udział Przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

nazwa projektu: Udział w Targach Budownictwo i Architektura w Kijowie (Ukraina) jako wystawca w celu wzmocnienia konkurencyjności firmy Gipsy Kings na rynku międzynarodowym.
nr UDA-RPSL.01.02.04-00-U01/09-00
nazwa beneficjenta: P.H.U. Gipsy Kings Janusz Borowiec; 44-100 Gliwice; ul. Witkiewicza 16
rozpoczęcie realizacji projektu: 01.02.2010
zakończenie realizacji projektu: 15.06.2010
wartość projektu: 72 800.00 PLN
wartość dofinansowania: 39 060.00 PLN
informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Kijów

Kijów

Kijów

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

    Udział Przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

nazwa projektu: Udział w Targach w 15th International Building Fairs IBF w Brnie
(Czechy) jako wystawca w celu wzmocnienia konkurencyjności firmy Gipsy Kings na rynku międzynarodowym
nr UDA-RPSL.01.02.04-00-U02/09-00
nazwa beneficjenta: P.H.U. Gipsy Kings Janusz Borowiec; 44-100 Gliwice; ul. Witkiewicza 16
rozpoczęcie realizacji projektu: 18.12.2009
zakończenie realizacji projektu: 15.06.2010
wartość projektu: 90 585.00 PLN
wartość dofinansowania: 49 816.20 PLN
informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Brno

Brno

Brno

 

Przyznane dofinansowanie w realizacji

1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013

Proszę o składanie ofert na wykonanie Planu rozwoju eksportu
Priorytet 6
: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1
: Paszport do eksportu w trakcie realizacji
Etap I: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu
nr
WND-POIG.06.01.00-24-122/10
nazwa beneficjenta
: P.H.U. Gipsy Kings Janusz Borowiec; 44-100 Gliwice; ul. Witkiewicza 16
rozpoczęcie realizacji projektu: 01.11. 2010
zakończenie realizacji projektu: 15.04.2011
wartość projektu: 12500,00 PLN
wartość dofinansowania: 10000,00 PLN
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.garr.pl .

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet 3: Turystyka
Działanie 3.1
: Infrastruktura zaplecza turystycznego
Tytuł projektu
: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej poprzez uruchomienie nowej restauracji i kawiarni w Gliwicach przy ulicy Plebańskiej 5.
nr
WND-RPSL. 03.01.01-00-215/10-01
nazwa beneficjenta
: P.H.U. Gipsy Kings Janusz Borowiec; 44-100 Gliwice; ul. Witkiewicza 16
wartość projektu: 1030900,00 PLN
wartość dofinansowania: 507000,00 PLN
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl .

 

Staramy się o następujące dofinansowania - zainteresowane firmy prosimy o składanie odpowiednich ofert

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

Tytuł projektu: udział w targach Międzynarodowe Targi Budowlane INTERBUD EXPO 2011 ( Budownictwo i Architektura ) w Kijowie Ukraina jako wystawca w celu podniesienia konkurencyjności PHU Gipsy Kings
nr WND-RPSL.01.02.04-00-Y53/10-01
nazwa beneficjenta: P.H.U. Gipsy Kings Janusz Borowiec; 44-100 Gliwice; ul. Witkiewicza 16
wartość projektu: 84927,00 PLN
wartość dofinansowania: 44082,00 PLN
Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl .

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013

Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

Tytuł projektu: udział w XVI Międzynarodowych Targach Budowlanych IBF 2011 w Brnie (Czechy) w celu podniesienia konkurencyjności PHU Gipsy Kings na rynku międzynarodowym
nr
WND-RPSL.01.02.04-00-Y46/10-01
nazwa beneficjenta
: P.H.U. Gipsy Kings Janusz Borowiec; 44-100 Gliwice; ul. Witkiewicza 16
wartość projektu: 98477,00 PLN
wartość dofinansowania: 49938,00 PLN
Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl .
2002 Studio Leonardo sp. z.o.o Inc.